POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji – budowa gazociągu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – budowa gazociągu

Nr ISR.7335-8/10

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU

 

LOKALIZACJI

 

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:

 

                                               zawiadamia

 

                              o wydaniu w dniu 11.01.2011 roku

 

                                          decyzji w sprawie:

 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą:

 

„budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz 3 PE SDR 11 „

na dz. ozn. numerem ewidencyjnym – 667, 805/2, 806/18, 812/8, 808/58

 położonych w Miłosławiu rej. ul. Wyczółkowskiego

 

 

Ogłoszono:

– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,

– strona internetowa,

– a/a,

                                             BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW

                                        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz