POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania i złożenie korekty deklaracji podatku przez osobę prawną

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania i złożenie korekty deklaracji podatku przez osobę prawną

ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA I ZŁOŻENIE KOREKTY DEKLARACJI PODATKU OD OSOBY PRAWNEJ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Finansowo-Budżetowy, pokój nr 12 w budynku A Urzędu Gminy, tel. 61-438-20-25


 


WYMAGANE DOKUMENTY


·         Deklaracja, korekta deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny – druk dostępny w Urzędzie (pokój nr 12) i na stronie internetowej


 


Załączniki:


·         Jeżeli deklaracja, korekta deklaracji jest składana przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.


·         Pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.


                                           


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Deklarację na dany rok podatkowy w przypadku podatku rolnego i leśnego należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia, a w przypadku podatku od nieruchomości – do dnia 31 stycznia. Natomiast, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nie dotyczy.


 


OPŁATY


17 zł za pełnomocnictwo


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie dotyczy.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Podatnik jest obowiązany wpłacać obliczony w deklaracji, w korekcie deklaracji podatek bez wezwania na rachunek budżetu gminy.


 


PODSTAWA PRAWNA


·         art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)


·         art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3, Art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)


·         art. 6 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)


·         art. 6a ust. 8 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)


·         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)


·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


 

Załączniki:

  • zwolnienia podatek rolny (ZR-1B).doc
  • dane lesny (ZL-1A).doc
  • dane nieruchomosci (ZN-1A).doc
  • dane rolny (ZR-1A).doc
  • deklaracja lesny (DL-1).doc
  • deklaracja nieruchomość (DN-1).doc
  • deklaracja rolny (DR-1).doc
  • zwolnienia lesny (ZL-1B).doc
  • zwolnienia nieruchomość (ZN-1B).doc