POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprzedaż nieruchomości

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek o sprzedaż nieruchomości – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


     kserokopia mapki nieruchomości.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Do sprzedaży dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego.


 


OPŁATY


Brak.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Brak.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Przy sprzedaży nieruchomości każdorazowo wydawane jest zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)


 

Załączniki:

  • wniosek o sprzedaż niueruchomości – ogólny.doc