POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sołectwo Rudki

W wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 9 kwietnia 2019 r. skład organów Sołectwa przedstawia się następująco:

SołtysJolanta Szczepanowska Kontakttel. 662 400 706

Rada Sołecka

  1. Paulina Fojt
  2. Adam Garasz
  3. Roman Jerzykiewicz
  4. Magdalena Zenker

Uchwała Nr XXVI/197/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Rudki

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Rudki

Uchwała Nr LXVI/592/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Rudki 

Załączniki: