POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gmina > Jednostki pomocnicze > Sołectwo Nowa Wieś Podgórna

Sołectwo Nowa Wieś Podgórna

W wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 22 lutego 2019 r. skład organów Sołectwa przedstawia się następująco:

SołtysMarta Glaza-Walkowiak Kontakt667 698 793

Rada Sołecka

  1. Zbigniew Broniarczyk
  2. Andrzej Dzierla
  3. Maria Krzysztoszek
  4. Sławomira Szuba
  5. Bogusław Talarczyk
  6. Przemysław Walczak

Uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna

Uchwała Nr XIX/102/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna

Uchwała Nr LXV/577/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna

Załączniki: