POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gmina > Jednostki pomocnicze > Sołectwo Książno

Sołectwo Książno

W wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 4 marca 2019 r. skład organów Sołectwa przedstawia się następująco:

Sołtys

Justyna Gorzelana

Kontakt 

512 208 263

Rada Sołecka

  1. Łukasz Młodzikowski 
  2. Rafał Stefaniak 
  3. Ewa Śmidowicz-Putko 
  4. Marek Tabaczka
  5. Marta Waraczewska

Uchwała Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Książno
Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książno

Uchwała Nr LXV/574/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książno

Załączniki: